Nyt fra Foreningerne

Fejøforeningens generalforsamling 21/3-2022

februar 14th, 2022|0 Comments

Generalforsamlingen afholdtes mandag den 21. marts kl. 19 på skolen. Forsamlingen valgte Søren Lorentzen som dirigent og Gitte Søby som referent. Formandens beretning blev godkendt, og det samme gjaldt årsregnskabet og uændret kontingent for 2023. Vi

Østerby Tøjrpælelaug – generalforsamlinger mm

juni 22nd, 2021|0 Comments

Der indkaldes til generalforsamling 2023 søndag den 21/5 kl. 10 i aulaen på skolen Dagsorden: 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning. 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse.  Vi har ingen økonomi

Fejøforeningens generalforsamling 7/6-2021

januar 23rd, 2021|0 Comments

Årets generalforsamling i Fejøforeningen var oprindelig blevet indkaldt til tirsdag den 30. marts. Siden udsatte Coronaen generalforsamlingen, og vi kunne ikke overholde det tidsrum som vedtægterne foreskriver. Vi endte med at afholde generalforsamlingen den 7/6

Nyt fra øens arbejdsgrupper

Nyt fra…