Livestreaming fra AU, foredrag naturvidenskab

Præstegården Storemosevej 109, Fejø

Emne: Hvor længe kan vi og vores celler leve ?  v.professor i aldring Tinna V. Stevnsner fra Aarhus Universitet og professor i

Generalforsamling Fejø Vandværk

Fejø Ny Kro Herredsvej 95, Fejø

Dagsorden ifølge vedtægterne, som kan ses på hjemmesiden fejoevand.dk Forslag til dagsordenen skal være bestyrelsen i hænde senest d. 5. marts 2024,

Generalforsamling Fejø Fitness & Motionscenter

Fejø Børne og Kulturhus Herredsvej 192, Fejø

Dagsorden er følgende: 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Fastsættelse af kontingent

Fredagsfilm i Præstegården

Præstegården Storemosevej 109, Fejø

Fredag d.15/3 kl.19.00  vises filmen Brevet fra Helga Vi starter præcis kl.19.00. Tag selv med hvad du har brug for af puder,

Generalforsamling Fejø Mølle

Fejø Mølle Herredsvej 278, 4944 Fejø, Danmark

Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag

Livestreaming fra AU, naturvidenskab foredrag

Præstegården Storemosevej 109, Fejø

Emne: Bomben v.Lektor i videnskabshistorie Kristian Hvidtfelt Nielsen fra Aarhus Universitet og professor i kernefysik Hans Otto Uldall Fynbo fra Aarhus Universitet.

Generalforsamling i Fejø Havnelaug

Centeret Herredvej 179, Fejø, Danmark

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes sendt til Søren Berthelsen på smbmazanti@gmail.com senest d. 10. marts. Det årlige