Foreninger

Læs her om Fejøs rige foreningsliv og find kontaktpersoner i hver enkelt forening.

Fakta om Fejøforeningen

Fejøforeningen er Fejøs beboerforening, stiftet 1974.

Fejøforeningen arbejder på at repræsentere alle fejøboeres interesser og være et kulturelt samlingspunkt. Foreningen deltager i arbejdet i  Sammenslutningen af Danske Småøer. Fejøforeningen koordinerer og støtter en række undergrupper, eks. inden for medier, bosætning og turisme.

Derudover er Fejøforeningen vært ved øens årlige Skt. Hans, ved juletræstændingen på Dybvig Havn og den årlige strandrensning. Sammen med Menighedsrådet, Husholdningforeningen m.fl. er Fejøforeningen medarrangør af den årlige Fællesudflugt og det årlige Grundlovsmøde.

Bestyrelsen vælges hvert år ved generalforsamlingen, normalt i marts måned.

Bliv medlem af Fejøforeningen
Vi opfordrer dig til at blive medlem af Fejøforeningen. Som enkeltperson koster det 150 kr. årligt at være medlem af Fejøforeningen. For en husstand er prisen 200 kr. Det inkluderer at få Fejøbladet tilsendt pr. email, hvis du ikke bor på øen – eller omdelt til din postkasse, hvis du har hus på Fejø. Vil du have Fejøbladet tilsendt pr. post til en adresse udenfor Fejø, koster det 200 kr. ekstra.

Som medlem støtter du det arbejde, der gøres i Fejøforeningen. Fejøbladet husstandsomdeles automatisk til alle øens fastboende. Heri kan man læse sidste nyt fra foreningerne og blive orienteret om aktuelle arrangementer på øen. Fejøbladet udkommer 8 gange årligt, dvs. ca. hver 6-7. uge.

Du kan blive medlem ved at indbetale kontingentet på gironummer 6 30 83 09. Husk at angive navn og adresse i forbindelse med betalingen, plus din email. Hvis du har sommerhus/fritidshus på Fejø, vil vi også gerne kende din anden adresse. Du kan vælge at maile oplysningerne til kassererfejoe@gmail.com

Fejøforeningen har en del udenøs medlemmer som får tilsendt Fejøbladet. På denne måde kan de følge med i hvad der rører sig på Fejø.

Fejøforeningen
4944 Fejø
Danske Bank reg. nr. 1551 konto nr. 6308309.

Fejøforeningens bestyrelse valgt marts 2024

Formand: Anne-Grethe Laursen, Hjortemosevej, gammelkjaer@gmail.com – 22107220

Næstformand: Benny Damgaard, Skovvej, bdamgaard8@gmail.com

Kasserer: Vagn Kjær-Hansen, Herredsvej, kassererfejoe@gmail.com

Sekretær: Gitte Søby, Skaløvej, birgitte.soeby@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Finn Iversen, Herredsvej, ivi@mail.dk

Bestyrelsesmedlem: Torben Løvenstein, Herredsvej, tl@loevensteinvin.dk

Bestyrelsesmedlem: Lene Højer, Herredsvej, lenehojer@yahoo.dk

Bestyrelsesmedlem: Marie Raunkjær, Herredsvej, marie@ro-naturcamp.dk

Suppleanter: Lene Pia Madsen, Herredsvej, lenemadsen@gmail.com og Gitte Søby.


Kontaktpersoner for aktuelle områder:
Turisme: Marie og Lene Pia
Bosætning: Lene og Gitte
Færge og fartplan: Anne-Grethe, Finn og Vagn
Sociale arrangementer: Lene, Sonja Sæmundsen og Torben
Medier og Fejøbladet: Vagn, Marie og Lene Pia
Ældreforhold: Lene og Mette Morell
Fejø er fin: Lene
Ø-repræsentant (danske småøer): Torben Løvenstein, Katharina Fredslund og Kirsten Sydendal

Øvrige aktiviteter, kontakt bestyrelsen på fejoeforeningen@gmail.com


Revisorer:
Jan Norman Petersen og Annette Wallin

Ø-kontaktudvalg: Finn Iversen, Torben Løvenstein og Christina Berkowitz

Fejø Idrætsforenings bestyrelse

Formand:  Birgitte A Pedersen
Næstformand: Mikkel Hansen
Sekretær: Lene Hindsbo
Medlemmer: Jeanette Holm
Kasserer: Michael Listov-Raunkjær

Suppleanter: Teit Norman og Gitte Søby.

FIF vinterprogram 2023-24

Fodbold for børn 5-8 år

Fakta om foreningen
Fejø Idrætsforening arbejder på frivillig basis. Udbuddet af aktiviteter afhænger af hvem der stiller op som træner og som træner har du mulighed for at få kurser hos DGI  og DBU betalt.  De sportslige aktiviteter er primært i vintersæsonen fra midt i september til slutningen af marts og vi bruger Fejø Skole´s gymnastiksal, Fejø Hallen og de udendørs arealer bag skolen.

Senest har vi haft en vintersæson med akrobatik, linedance, gymnastik, fodbold, hockey, badminton og bordtennis. Hvert forår afsluttes vintersæsonen med en festlig opvisning.

Foruden det sportslige arbejde har Fejø Idrætsforening tradition for arrangementer til jul og fastelavn og for at samarbejde med Fejø Skole og Fejø Børnehus samt mange lokale sponsorer.

Har du lyst til at høre mere om F.I.F. eller deltage i foreningens arbejde kan du sende en mail til: fifpostkasse@gmail.com

Kontakt: Peter 50434267

Bestyrelse

Formand Bente Antonsen 23 49 69 30
Næstformand Charlotte Ubbesen
Lene Frobøse, 22 43 49 67
Inge Christiansen 24 87 45 78
Michael Gundlach
Kasserer udenfor bestyrelsen Jørgen Møller
1. suppleant Hanne Lansing
2. suppleant Eva Langballe

Alle er velkomne til at deltage i arrangementerne, dog skal ikke medlemmer betale kr. 50 ekstra oven i arrangementets pris.

Nærmere oplysninger vedrørende arrangementerne kommer i Fejøbladet, købmanden og centret.

Til alle arrangementer på øen og Søllested Bio medbringes service.

 

Fmd. Laust Spandet Jensen
Tlf. 54 71 36 16

Kasserer:
Kim F. Rasmussen
Tlf. 22189651
Mail: kfr4944@gmail.com

Bestyrelsen

Formand: Inge Christiansen tlf. 24 87 45 78
Kasserer: Åse Hansen

Museet

I det fjerne hjørne til venstre i billedet finder du indgangen til Fejøs Lokalhistoriske arkiv og museum.  8 frivillige gør her en stor indsats for af dokumentere og bevare Fejøs lange historie.
Fejø sogn fik sit eget arkiv i 1979 og få år derefter ømuseet, i begge tilfælde baseret på lokalt initiativ og frivillig arbejdsindsats.
Åbningstid:  Hver tirsdag kl. 19–22.  I månederne maj, juni, juli, august og september har vi også åbent om lørdagen kl. 14–17.
Se også hjemmesiden:   www.fejoelokalarkiv.dk

Fejøs historie spænder over flere tusinde år, og arkivet og museet fortæller herom gennem redskaber fra såvel stenalderen som senere tider, dokumenter, bøger, tegninger, fotografier, modeller, legetøj og meget andet.

Fejø Børne- og Kulturhus (kaldet Fejø Skole) rummer øens skole og SFO, samt dagtilbud for børn under skolealderen. Skole og SFO drives i samarbejde med Stenoskolen i Nakskov, mens Fejø Børne- og Kulturhus driver dagtilbuddet. Endelig stiller Fejø Børne- og Kulturhus lokaler til rådighed for øens mange foreninger og øvrige aktiviteter. Vi modtager et årligt driftstilskud til bygningerne af Lolland Kommune, herudover er frivillige kræfter en bærende del af vores eksistens. I øvrigt henvises til vores hjemmeside FBKH.dk, samt løbende opdatering på Facebook.

Bestyrelsesformand: Thomas Hermansen, thomas@frafejoe.dk, Tlf.: 21 65 31 43

Postadresse: c/o kasserer Niels Sloth Larsen, Storemosevej 115, 4944 Fejø, Tlf. 40293288

Kulturhus booking: Astrid Engelund, Astride@mail.tele.dk, Tlf.: 26 83 05 96

Formand Hans Christian Nielsen, tlf. 24 64 61 89

Læs mere på www.fejoedrivkvaselaug.dk

Fmd. Bente Bruun Nielsen
Tlf. 54 71 31 78 – 22 90 08 79

I løbet af sommeren er Møllen åben for besøgende takket være en frivillig indsats fra “Møllepigerne” på øen.

På de dage, hvor Møllen er åben, serveres der kaffe og lagkage.

Alle åbningsdage kan der købes lokale varer i Møllebutikken.

Åbningstider og program for dage med særligt indhold kan ses på tavlen ved Møllen.

Åbningsdage kan også ses på fejoemoelle.dk

Fejø Mølle har altid åben for grupper efter aftale. Telefon 2426 3503.

Lidt historie
Fejø Mølle blev oprindelig opført i Briget i Nørreherred i 1858. I 1905 blev møllen nedtaget og flyttet til en mere central placering i Østerby, nærmere bestemt Herredsvej 278A, 4944  Fejø.

Møllen fremstår i dag i fuld driftsmæssig stand som historisk mindesmærke og turistattraktion.
Møllen er til rådighed for lokalhistorisk undervisning og er salgslokale for lokalt producerede fødevarer.

Se mere om Fejø Mølles historie og genopbygning på http://www.fejoemoelle.dk.

Medlemskab i Fejø Møllelaug:
Som medlemmer kan optages personer, foreninger, firmaer og selskaber med interesse i Fejø Mølles bevarelse. Det koster 100,- om året.
Du kan tilmelde dig i Møllen (se åbningstider) eller ved indbetaling til vor bankkonto.
Bankkonto nr. er 0689-000-09-19012.

Thomas Hermansen, formand
thomas@frafejoe.dk
Tlf.: 21 65 31 43

Fejø Både og Fiskeriforening

Formand:
Søren Skou
Tlf. 21 25 19 15

Bådførere:
Se opslagstavle på klubhuset

Fejø Kammermusikforening

Arrangerer koncerter samt Fejøs Festival hver sommer på Fejø.

Formand: Astrid Engelund

Se mere på hjemmesiden: www.fejosfestival.dk

Fejø Amatørscene
Foreningen laver revy på skolen om foråret i de lige årstal, og dilettant teater i de ulige år.
Det hele er baseret på frivillige fra øen, så bare mød op, store og små, når vi efterlyser medvirkende og tekstforfattere!
Formand: John Larsen, Brigetvej 6, tlf: 29259844

Foreningens formål er at bevare og vedligeholde bådeværftet. Beddingen er sat i stand og bliver brugt cirka 10 gange om året. Man kan arbejde på sin båd i hallen. Bloksaven er ved at være etableret, så man kan save stort tømmer.

Formand Niels Erik Sørensen tlf. 61 26 73 90

Fejølyst, Herredsvej 301A, 4944 Fejø.

Foreningen består af de 16 kendte feriehuse, som tidligere var en del af Landbolyst. Foreningen skiftede navn efter det sidste hus blev solgt foråret 2019 og Landbolyst blev revet ned i 2021.

Fejølyst er en sammenkædning af Fejø og -lyst fra Landbolyst.

Mange Fejøboere har gennem de sidste årtier fulgt udviklingen af Landbolyst med dertil knyttede feriehuse, og mange har tidligere været til fest på Landbolyst evt. med overnatning i de tilknyttede huse.

Husene ligger stadig på det dejlige grønne område med udsigt over markerne trygt gemt væk fra Herredsvej.

Støtteforeningen for Fejø Børne- og Kulturhus har til formål at understøtte børnehus og skolegang på på Fejø, både socialt og fagligt, herunder økonomisk støtte til egenbetaling ved fripladstilskud, samt arrangementer og ture ud af huset, nye materialer og legetøj og lignende.

Du kan læse mere og se bestyrelsen på hjemmesiden FBKH.dk

Fejø Tekniske Museum, Vestergårdsvej 5, 4944 Fejø
Formand: Villy Mortensen
Tlf.: 26978970

Mail: ftm@fejoe-tekniske-museum.dk
Web: www.fejoe-tekniske-museum.dk

Østerby Tøjrpælelaug er stiftet for at forvalte ejerskabet til matrikel 100a ved Dybvig Havn, som fra gammel tid var fællesareal for Østerbys store gårdejere, matrikelnumrene 4-54.

I dag er mange af de matrikler udstykket i flere grunde, og i alt er der nok omkring 200 grunde som har andel i tøjrpælearealet.

Det meste af arealet er beskyttet strandeng, som af og til oversvømmes af havet. På den mere tørre del af arealet ligger Cafe Dybvig, petanquebanen, flagmasten og legepladsen. Østerbys lille rensningsanlæg ligger mellem strandengen og vejen.

På luftfotoet vises havets indtog på arealet ved 1 meters vandstigning. Legepladsen er opført i 2024 og ikke med på fotoet.

Arbejdet i Østerby Tøjrpælelaug kan følges på fejoe.dk/tpl

Luftfoto fra 2023 af tøjrpælearealet

Arbejdsgrupper

Udover de enkelte foreninger og klubber findes der også et hav af aktive arbejdsgrupper på Fejø, hvoraf nogle er forankret i foreninger, mens andre fungerer selvstændigt.

Kontakt Marie Raunkjær på: raunkjaer@live.com

Fejøforeningens ansvarlige for turisme:
Marie Raunkjær
Ro Naturcamping
marie@ro-naturcamp.dk

Bosætningsambassadør: Christina Brydegaard, mobil: 20 67 18 25 (gerne kl 14-19), mail: Keld.christina@gmail.com

Bosætningsguide (ejendomme til salg eller leje): Conni, mobil: 40299623 Mail: fejoeferie@mail.tele.dk

Vi modtager gerne opslag om huse til salg eller leje, når det sker uden en ejendomsmægler. Send tekst og foto til kassererfejoe@gmail.com og få dit hus til salg/leje vist på fejoe.dk/tilflytter/hus-til-salg-eller-leje/

Fejøbladets redaktør Vagn Kjær-Hansen: fejoebladet@gmail.com

Sydhavsøernes Perle redaktør: marie@ro-naturcamp.dk

Pressekontakt i Fejøforeningen: formand Anne-Grethe Laursen gammelkjaer@gmail.com – tlf. 2210 7220

Mangler der noget på listen eller er der nogle informationer der skal opdateres? Så skriv fluks til redaktionen