Mød en ø-bo

Har du lyst til at høre mere om hvordan det er at bo på en ø, så er det her du skal kigge videre. Vi byder dig gerne hjem til en kop kaffe og en snak om ø-livet. Vi kan give dig tips og tricks og oplyse dig om det allermest aktuelle. Vi kan berette om, hvad der godt og skidt ved ø-livet, og du kan stille os alle de spørgsmål du vil, inden du evt. tager springet. Og hvis vi ikke selv kan svare, kan vi henvise til andre der kan.

Se nedenfor om der er en “profil”, der ligner din egen, og tøv ikke med at sende en mail eller ringe os op. Vi glæder os til at høre fra dig!

Navn: Astrid Engelund
Født: 1957
Job: Tidligere lærer på øens skole
Familie: Gift med Finn. To voksne døtre, 5 børnebørn
Telefon: 26830596
E-mail: astride@mail.tele.dk
Adresse: Herredsvej 158
Aktiv: Medlem af Fejø Amatørscene, Støtteforeningen til FBKH, Fejøforeningen, Fejø Kammermusikforening – og selvfølgelig Havnelauget, da vores båd ligger i havnen. Jeg synes det er spændende at leve et sted, hvor man kan være med til at udfylde en fantastisk ramme for et godt børne- og voksenliv.

Navn: Katharina Fredslund Jacobsen
Født: 1991
Job: Iværksætter. Uddannet antropolog. Arbejder på forskellige projekter i krydsfeltet mellem mad og mennesker.
Familie: Bor med mine to børn Ismael og Noa Lis.
Telefon: 60663092
E-mail: katharinafred@outlook.dk
Adresse: Storemosevej 107
Aktiv i: Arbejdsfællesskabet Fejø, Støtteforeningen til Fejø Børne- og Kulturhus, FIF (Fejø Idrætsforening)

Navn: Ann-Mai Hansen
Født: 1983
Job: Gymnasielærer i Nakskov
Familie: Mand (hjemmearbejdende), og en dreng fra 2010
E-mail: am.postkasse@gmail.com
Adresse: Skovvej 28
Aktiv i: Fejø Børne og Kulturhus (samt tidligere Fejøforeningen, Spejderne, Ø-kontaktudvalg m.m.)

Navn: Kirsten Sydendal
Født: 1970
Historie: Opvokset på Fejø, fraflyttet 1986, gentilflyttet 1998.
Job: Informationsspecialist i Nordzuckers udviklingsafdeling i Nakskov. Det er en deltidsstilling, og ved siden af passer jeg mit hverv som formand for Sammenslutningen af Danske Småøer.
Familie: Mor til Elise (1999), Regitze (2001) og Benedikte (2004).
Telefon: 24 64 49 44.
E-mail: mail@kirstensydendal.dk
Adresse: Skovvej 33
Aktiv i: Lolland Falster Lovestorm og meget andet.

Navn: Lene Frobøse
Født: 1959
Historie: Flyttet til Fejø i 2008, fordi jeg ønskede mere natur, nærhed til havet, mere nærvær, en sikker skolevej og en mindre skole hvor børnene lærte at tage hensyn til hinanden.
Job: Uddannet sygehjælper, kører i hjemmeplejen
Familie: Mor til Emilie (2001) og Pernille (2002)
Telefon: 22 43 49 67
E-mail: lenemf10@gmail.com
Adresse: Herredsvej 10
Aktiv i: Bestyrelsesmedlem i Husholdningsforeningen og aktiv i Møllelauget.