Et godt og trygt børneliv. Det ønsker vi alle for vores børn. Rammerne for en god barndom i et trygt miljø finder du på Fejø, og mange familier har valgt Fejø netop af dén grund. Og der kan nævnes mange andre:

  • Børn på Fejø kan gå i vuggestue/børnehave, fritidshjem og skole på øen til 4. klasse. Skolen samarbejder med Stenoskolen i Nakskov, hvor børnene i 2-3. klasse er 1-2 dage om ugen og dér møder nye klassekammerater.
  • Børn på Fejø kender hinanden, leger sammen på tværs af alder og køn og mødes til øens fritidsaktiviteter.
  • Børn på Fejø vokser op med natur og årstidernes gang.
  • Børn på Fejø kender mange voksne og ser dem i forskellige sammenhænge.
  • Børn på Fejø vokser op et sted som på mange måder er et reklame- og MacDonaldsfrit rum uden højt forbrug.
  • Børn på Fejø kan bade hver dag hele sommeren på børnevenlig strand med blåt flag.
  • Børn på Fejø får noget ekstra med i bagagen, men er i øvrigt som alle andre børn der går op i kæledyr, mobiltelefonen, fodbold, computerspil, X-Factor og hvad der går i biografen.

Fejøforeningen byder gerne på kaffe til alle der overvejer at flytte til Fejø, og vi vil gerne fortælle mere om hvordan det er at være familie på Fejø. Så kontakt os gerne.

Pasningsmuligheder
Lolland Kommune har pasningsgaranti hvilket betyder at man kan få passet sine børn når barselsorloven er slut. De små børn går i Fejø Børnehus der er en integreret institution. Fejø Børnehus ligger på Fejø Skole hvilket betyder at der fysisk er gode muligheder for samarbejde mellem Børnehusets og skolens personale.

Fritidsaktiviteter
På Fejø mangler børnene ikke tilbud i fritiden. Idrætsforeningen har hvert år mange aktiviteter for børn, fx fodbold, håndbold, badminton og gymnastik. Lige fra de allermindste der er med på puslingeholdet, og til de store der deltager i fodboldturneringer uden for øen. Fejøs Øspejdere blev startet i 2003 og er blevet en populær fritidsaktivitet. Under den kommunale aftenskole undervises der bl.a. i keramik og klaver. Sidst, men ikke mindst, er der de mange Fejø-traditioner som børnene glæder sig til og deltager i hvert eneste år: Fastelavnsfest, gymnastikopvisning, karnevalsoptog i Pinsen, sommerfest og skoleafslutning, Sankthans-fest på Dybvig med snobrødsbagning og bål, juletræstænding på Dybvig, Lucia-optog og juletræsfest.

Alt det andet
Det er ikke nok at børnenes pasning og fritidsaktiviteter fungerer. For at børn og forældres hverdag kan fungere optimalt, er fagpersoner som læge, sundhedsplejerske osv. også vigtige. På Fejø er der blandt børnefamilierne stor tilfredshed med vores læger, som altid er parat til at give råd eller rykke ud når et barn er syg.

Kommunens sundhedsplejerske lever fuldt ud op til forældrenes forventninger. Hun er meget kompetent, giver sig god tid og aflægger besøg efter hver enkelt families behov. Det er med til at give især førstegangsforældre en ekstra tryghed.

På øen eksisterer der et godt netværk og sammenhold mellem børnene og deres forældre. Børnene kender ikke bare deres egne klassekammerater som det er tilfældet på normale skoler; på Fejø kender de fleste børn hinanden og hinandens søskende og forældre – og grunden hertil er lagt allerede inden de starter i skolen.

Her er en GAMMEL video fra da skolen var tilknyttet Horslunde privatskole, så den afspejler ikke helt hvordan skolen ser ud i dag: