Vores ordinære generalforsamling blev afholdt onsdag den 6. marts 2024 kl. 19 i Fejø Børne- og Kulturhus.

Der var ikke to tredjedeles flertal for den foreslåede vedtægtsændring vedrørende antallet af udenøs medlemmer i bestyrelsen, og den bortfalder derfor.

Beretning og regnskab blev godkendt, og der var ingen bemærkninger til budgettet for 2024. Kontingentet fortsætter uændret.

De foreslåede bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant blev valgt, da der ikke var opstillet andre kandidater.

Bestyrelsen består herefter af  Torben Løvenstein, Finn Iversen, Marie Raunkjær, Benny Damgaard, Anne-Grethe Laursen, Lene Højer og Vagn Kjær-Hansen.
Vores suppleanter er Lene Pia Madsen og Gitte Søby.
Revisorer Jan Norman Petersen og Anette Wallin. Revisorsuppleant Lone Hannecke.

Tak til dirigent Søren Lorentsen.

Venligst Bestyrelsen

.

Dokumenter til generalforsamlingen:

Formandens beretning 2024

Årsregnskab 2023

Forslag til vedtægtsændring 2024

Vedtægter for Fejøforeningen

Fuldmagtsblanket 2024 (bemærk at enhver fuldmagt kræver en underskreven blanket)