En af Fejøforeningens opgaver er ifølge vedtægterne:
“Foreningen skal ved en aktiv indsats søge at fremme aktiviteter, som gør at Fejø fremstår som et selvstændigt bæredygtigt samfund.”

Da vi bliver gjort opmærksom på muligheden for at få teknisk støtte fra EU til at udarbejde et projekt for Ren Energi Ø, har vi ansøgt om det, og vi er blevet udvalgt som en af 30 øer i EU.
Vi har i ansøgningen peget på følgende emner:
Nye effektive og støjsvage vindmøller til erstatning for de eksisterende
Energilagring decentralt
Lokalt distributionsnet
Decentral etablering af varmepumper og solceller
Ny færgestrategi: Elfærger
Se vores ansøgning: Clean energy for EU islands – Fejø application

Energiprojektet indebærer at vi modtager teknisk hjælp til at opstille en energiplan for Fejø.
Energiplanen kommer til at indeholde en række elementer. Hvis de skal virkeliggøres, skal de finansieres, og de skal godkendes efter gældende regler med hensyn til naboer, myndighedskrav, lokalplan, landzonetilladelse osv.
Det er Fejøforeningens holdning, at indholdet i planen løbende skal drøftes grundigt på øen. Dertil vil der komme en række møder og/eller lokale arbejdsgrupper.
For godt 10 år siden var der et tilsvarende energiprojekt, som i 2012 kom med denne plan:
Energiplan for Fejø 2012-2020

Den gamle plan kom ikke videre. I dag er virkeligheden anderledes og den grønne omstilling mere nødvendig.
Måske har Fejø en chance for at markere sig som energiø, ligesom Samsø har gjort.

Borgermødet den 1. december
Vi informerede om projektet og drøftede de muligheder, som dette kan give os alle på øen. Der var en overvejende positiv stemning for, at vi skal være med i projektet.
Der blev rejst flere opmærksomhedspunkter. Først og fremmest at vi skal passe på Fejøs natur, som i den grad er truet. Ikke mindst havmiljøet har været forsømt i mange år. Dernæst at nye energianlæg skal placeres med omtanke for ikke at genere beboere på Fejø eller turister. Endelig var der en skepsis eller modstand mod forandringer, blandt andet begrundet med uvished om hvad der kommer til at ske.
I denne sammenhæng blev Fejøs ansøgning om at blive udvalgt som friø omtalt. Ledelsen af projektet redegjorde for, at der med visse lempelser fra Planloven vil være bedre mulighed for at gennemføre nogle af emnerne.

Tag bekymringerne alvorligt
Ledelsen af projektet anerkender bekymringerne ved nye energiorienterede projekter. Vi understreger, at vi ikke på nuværende tidspunkt har godkendt konkrete projekter eller har bundet os til, at de bliver det i fremtiden. Vi vil naturligvis informere om projektets resultater og forslag undervejs, og alle vil få lejlighed til at deltage i den demokratiske debat om dem.
Vi går nu videre med at undersøge mulighederne for at gøre Fejø til en renere energiø. Et væsentligt element i denne opgave er at få vor færge M/F Christine over på en renere energikilde, da færgerne til småøerne er en af de største syndere bag CO2-udslippet i Lolland Kommune.
Vi har hjælp at hente fra Samsø, som er 100% selvforsynende med ren el og har været det siden 2007. Erfaringerne derfra viser i øvrigt tydeligt, at inddragelsen af borgerne var et vigtigt element i deres rejse – og det vil vi naturligvis også gøre på Fejø.

Det videre forløb
Vi er endnu i de indledende manøvrer. Vi har lavet den formelle aftale med EU og den tekniske rådgiver de har tildelt os, og hvor kommunen og Andel støtter.
Vi har haft første møde med den tekniske rådgiver. De skal hjælpe os igennem de næste 3 år med at belyse teknik, miljø, lovgivning, økonomi og andre forhold omkring mulige energiprojekter. Desuden får vi støtte fra ESIN (Sammenslutningen af småøer i Europa) og Søren Hermansen fra Samsø Energiakademi, som har stor erfaring med grøn energi på en ø.
Vi går nu i gang med at fremskaffe oplysninger om Fejøs energiforbrug fordelt på el, gas, olie, brænde og andre energikilder. Analysen fra den første energigruppe for 10 år siden har vi, men energiforbruget har helt sikkert ændret sig siden dengang.
Vi informerer løbende om arbejdet her på listen. Når der er noget konkret at drøfte, vil vi indkalde til borgermøde.

Vi deltager i årets konference for EU-energiprojektet. Se programmet her

De allerbedste hilsner fra gruppen i projekt Fejø grøn energi ø:
Finn Iversen, Jan Kofod Larsen, Vagn Kjær-Hansen, Henning Mogensen, Anne-Grethe Laursen og Christa Kloch