Fejøforeningens generalforsamling mandag den 20/3-2023 blev afholdt i skolens aula.

22 medlemmer deltog i generalforsamlingen.

Forsamlingen valgte Søren Lorentzen som dirigent og Gitte Søby som referent.

Formandens beretning blev godkendt, og det samme gjaldt årsregnskabet og uændret kontingent for 2024.

Valg
Efter vedtægterne var bestyrelsesmedlemmerne Anne-Grethe Laursen, Lene Højer og Vagn Kjær-Hansen på valg og genopstillede, og de blev valgt ved fredsvalg.
Begge suppleanter Lene Pia Madsen og Mette Morell var på valg og genopstillede, og de blev valgt ved fredsvalg.
Som revisor blev valgt Annette Wallin. Revisorsuppleant Lone Hannecke var på valg og genopstillede og blev valgt ved fredsvalg.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Fejøforeningen

.

Dokumenter til generalforsamlingen:

Formandens beretning 2023

Årsregnskab 2022 revideret

Fuldmagtsblanket 2023 (bemærk at enhver fuldmagt kræver en underskreven blanket)

Vedtægter for Fejøforeningen