Generalforsamlingen afholdtes mandag den 21. marts kl. 19 på skolen.

Forsamlingen valgte Søren Lorentzen som dirigent og Gitte Søby som referent.

Formandens beretning blev godkendt, og det samme gjaldt årsregnskabet og uændret kontingent for 2023.

Vi havde derefter en længere diskussion om bestyrelsens forslag om at sætte flexboligordningen på pause, så længe boligmarkedet på Fejø har det rigtig godt. Det viste sig, at forsamlingen overvejende ønskede at opretholde flexboligordningen uændret, og forslaget blev derfor trukket af bestyrelsen.

Fejøforeningens bestyrelse vil arbejde videre med bosætning, også udfra de nye idéer der er fremkommet i debatterne. Det handler om at få sat nogle af de huse i stand, som af en eller anden grund er opgivet til beboelse. Det handler om at få sælgerne her på øen til at sælge lokalt så vidt muligt, enten via dem de kender eller gennem Conni, og helst altid annoncere deres huse på fejoe.dk før de hyrer en ejendomsmægler. Endelig bør man som sælger aftale med ejendomsmægleren først og fremmest at sælge til helårsbeboelse hvor det er muligt.

Der var ikke indkommet andre forslag.

Valg
Der var alene indkommet genopstillinger til posterne på valg.
Efter vedtægterne var bestyrelsesmedlemmerne Torben Løvenstein, Marie Raunkjær, Gitte Søby og Finn Iversen på valg og genopstillede, og de blev valgt ved fredsvalg.
Begge suppleanter Lene Pia Madsen og Mette Morell var på valg og genopstillede, og de blev valgt ved fredsvalg.
Revisor Jan Norman Pedersen og revisorsuppleant Lone Hannecke var på valg og genopstillede, og de blev valgt ved fredsvalg.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Fejøforeningen

 

Dokumenter til generalforsamlingen:

Formandens beretning 2022

Årsregnskab 2021 revideret

Vedtægter for Fejøforeningen

Fuldmagtsblanket 2022 (bemærk at enhver fuldmagt kræver en underskreven blanket)