Aktivitetsliste. Bestyrelsen har lavet sig en aktivitetsliste – en oversigt over de opgaver, som ligger i bestyrelsen.

Vi præsenterer listen på Borgermødet den 7. oktober.

Bussen. Bestyrelsen havde inviteret Steen Knigaard. Baggrunden er, at vi anser det for nødvendigt at have et alternativ til den kommunalt drevne bus, hvis der kommer nye besparelser.

Steen informerede om sin undersøgelse af mulighederne for fortsat busdrift på øen.

Ønsket er at kommunen fortsætter ordningen. Det skal afdækkes hvilke besparelser/fordyrelser, der vil blive tale om, før der vælges endelig løsning. Men mulighederne undersøges yderligere.

Færgen. Anne-Grethe orienterede om møderne med overfartsledelsen. Der er ændringer i bustiderne, og det medfører ændringer i sejlplanen. Opgaven pågår i samarbejde med Askø og Femø. Vi har udsendt overfartsledelsens forslag på maillisten. Kom endelig med kommentarer.

Borgermøde. Vi afholder Borgermøde lørdag den 7. oktober på skolen. Vi planlagde mødets forløb i hovedtræk.

Æblets dag. Gruppen Æblets dag har arrangeret, at Færgen Møn kan sejle passagerer fra Kragenæs direkte til Dybvig. Der er ansøgt om landdistriktspuljen hertil.

Udtalelse om hjemmehjælp. Bestyrelsen er opmærksom på at afgørelsen fra Ankestyrelsen vil komme ca. 1. oktober. Vi aftalte på mødet en handlingsplan for information om afgørelsen.

Ø-kontaktudvalg. Vi opstiller 3 fra bestyrelsen i forventning om at vi som demokratiske valgte også kan repræsentere øen i denne sammenhæng. Hvis der er ønske om at andre opstiller, så tager vi snakken og i sidste ende den demokratiske vej og gennemfører valg. De udvalgte præsenteres på borgermødet.