Referat af ekstraordinær generalforsamling i Fejøforeningen søndag den 27. september 2020 kl. 13:30

0. Til stede var 33 stemmeberettigede, heraf 12 via fuldmagter.
1. Valg af dirigent og referent. Vagn Kjær-Hansen blev valgt som dirigent og Jesper Juul Andersen som referent.
2. Valg af stemmetællere. Marie Raunkjær og Steen Sæmundsen blev valgt.
3. Genbehandling af forslag til ændring af foreningens vedtægter, da der ikke var tilstrækkeligt antal fremmødte på den ordinære generalforsamling.
Forslaget handler om en mindre ændring af opstillingen af kandidater til bestyrelse mv.
Efter en grundig debat blev der stemt: 28 for og 5 imod. Det er mere end 2/3 flertal, og vedtægtsændringen er dermed endeligt godkendt.
4. Eventuelt. Der var en debat om tomme boliger og at undgå nedrivning. Fejøforeningen arbejder videre med sagen.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Fejøforeningen

 

Dokumenter til generalforsamlingen:

Ændring af Vedtægter for Fejøforeningen

Fuldmagtsblanket 2020

Nye vedtægter 2020