I sommeren 2016 var det pludselig ikke muligt at få hjemmehjælp efter klokken 13, og nødkald blev nedtaget. Lolland kommune begrundede beslutningen med økonomiske og praktiske årsager, og henviste til Statsforvaltningens afgørelse om Tunø.

Berørte borgere, pårørende, Centerrådet og aktive borgere gik sammen og i fællesskab fandt vi ud af hvem, der var berørte, hvad var sagt, og hvem havde noget på skrift – Gode råd, vejledning og orienteringer blev delt. En helt fantastisk tillid og åbenhed gjorde, at vi kunne løfte sagerne sammen, så det ikke kun blev enkeltsager, men også en generel og principiel sag for os øboere. Ministerier, Ankestyrelsen og ÆldreSagen blev kontaktet. Vi fremlagde data, vi argumenterede; Vi ville ikke acceptere, at vi ikke havde samme ret til hjemmehjælp, som hvis man boede et andet sted i landet. Vi ser os selv bo i et godt helårssamfund, og her vil vi gerne kunne blive boende, investere og udvikle os.

Vi var igennem en lang proces – Og vi lykkedes! Ankestyrelsen afgjorde i efteråret 2017 til Fejøs fordel, at lighedsgrundsætningen er gældende. Det betyder, at vi har lige ret for loven, også selvom vi er øboere. Dette har fået betydning for alle andre småøer i Danmark. Sikken et resultat!

Få det fulde overblik over sagen og dens forløb i dokumentet her under. NB: Dokumentet opdateres løbende…

Dataoverblik 01-08-2018 Sagen om hjemmehjælp på Fejø