Hvor der før var en tilgroet gammel parkeringsplads, har Fejø nu et lækkert område med borde og bænke, grill, fitness-redskaber og en karrusel. Området hedder Øasen – oasen på vores ø og et sted hvor man kan ase …

Stort tak til de mange aktive som har medvirket og de mange fonde som har bidraget til pladsen: Lolland Kommunes Landsby-pulje, Fejø-Fonden, SEAS-NVE, Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje, Nordea-Fonden og LAG Småøerne med midler fra EU og Erhvervsstyrelsen. Kommunen slår græsset, men selve vedligeholdelsen af pladsen vil vi gerne have lidt hjælp til:

Frivilligt arbejde
Rundt om fitness-redskaberne og karrusellen er der særligt faldgrus. Det fungerer som faldunderlag og skal løsnes jævnligt, for at det ikke sætter sig fast. Urenheder (blade og nåle fra træerne) skal rives væk, og med en greb skal man løsne gruset, så det bliver ved med at være løst og bevægeligt. Redskaberne står klar i Velkomstboden. Hvis vi er flere om opgaven, så er opgaven ikke så stor. Vi kan lave en turnus og dokumentere sammen i en logbog. Har du mulighed for at bidrage ca. 1 time hver 3-4 uge, så meld dig til Christina Brydegaard på mail keld.christina@gmail.com

Brug Fitness-redskaberne rigtigt
Vejledninger kan ses med QR-koder på de enkelte redskaber.

Fejøforeningen