Kære alle

Vores tre skønne øer – Askø, Fejø og Femø – har fået en ny fælles turismestrategi. Vi håber, at I vil læse den. Den indeholder mange gode informationer og anvisninger til fremtidens turisme på vores øer. I finder strategien på beboerforeningernes hjemmesider.

Turismen bidrager til vores eksistensgrundlag

Turismen betyder overordentligt meget for, at vi kan fastholde færgeafgange og have et regulært forretningsgrundlag for vores butikker og turisterhverv på øerne. Vi har fået lavet et kvalificeret estimat på, at ca. 56.000 turister besøgte øerne i 2019. Vores ambition er, at det stiger til ca. 75.000 i 2025 ved hjælp af styrket fælles markedsføring, fælles gastro-event og sæsonudvidelse i det hele taget. Målet er ikke at få mange flere turister i sommerferien, men især uden for sæsonen.

Turisterne skal bruge flere penge på øerne

Vi skal sammen blive langt bedre til at have tilbud og åbningstider, så de mange gæster får mulighed for at bruge flere penge på lokale produkter og oplevelser. Det er her vigtigt, at flere turister overnatter på øerne, da det giver et bedre forretningsgrundlag for vores overnatnings- og spisesteder og øger forbruget i øvrig erhverv.

Jo mere forretningsgrundlag, der er på øerne, jo højere er sandsynligheden for, at flere familier vil blive boende eller bosætte sig på øerne og have et indtægtsgrundlag, så vi kan sikre attraktive helårssamfund de kommende mange år.

Der er behov for flere overnatningsmuligheder

For at sikre, øerne får mest ud af de mange besøgende, er det nødvendigt, at vi får flere muligheder for overnatning på øerne. Hvis du går i tankerne om at tilbyde B&B eller udleje din feriebolig eller sommerhus fx på Airbnb eller hos feriehusudlejningsbureauer, er det et vigtigt bidrag til øernes turismeudvikling. Det afleder både direkte og indirekte til omsætning og arbejdspladser i vores område. På forhånd tak.

Vi er alle en del af turismen

Opfordringen er herfra, at vi alle – som vi i stor stil allerede praktiserer – hjælper med at tage godt imod turisterne, når de besøger øerne. Et smil og et venligt nik betyder alt for, at gæsterne føler sig ekstra velkomne og har lyst til at komme igen eller anbefale et besøg på øerne. Tak fordi I bidrager til en imødekommende atmosfære på øerne.

Fælles brand – stærk identitet

Vi er nogle fantastiske øer med smuk natur og en stærk kulturhistorie i blandt andet frugtavl. Det falder derfor naturligt at kalde os for ”Æbleøerne”, når vi samlet skal brande og markedsføre os over for helt nye gæster, der slet ikke kender vores ørige.

Vi har fået en ny landingpage, der fører til de tre øers hjemmesider, www.æbleøerne.dk, nyt nyhedsbrev, som I kan opskrive jer til på siden, fælles opslag i Visit Lolland-Falsters turistmagasin og fælles logo.

Vi appellerer til, at især øernes erhverv og andre vil støtte det fælles markedsføringsarbejde ved at bidrage til en ny fælles markedsføringspulje. Tag kontakt til nedenstående i Turisme-styregruppen for at høre mere. I fællesskab får vi givet vores øer mere synlighed over for helt nye gæster!

www.æbleøerne.dk bliver synlig på færgernes hjemmeside og på visitlolland-falster.dk, hvor vi takker for godt samarbejde med Lolland Færgeselskab og VisitLolland-Falster.

Stærkt samarbejde med Lolland Færgefart

Vi er glade for, at vores fælles turismeudviklingsprojekt har styrket samarbejdet med Lolland Færgefart. Der er ønske om at udvikle øhop-ture med M/S Smålandshavet. Der kommer desuden digitale informationsskærme på alle færger, som venligst er finansieret af Lolland Kommune. Vi ser frem til fortsat godt samarbejde i de kommende år.

Styrket samarbejde med VisitLolland-Falster og Lolland Kommune

Vi er også meget taknemmelige for opbakningen fra Lolland Kommune og VisitLolland-Falster i forhold til at arbejde videre på at udvikle vores turisme i den retning, vi ønsker, og som giver værdi til hele vores område.

Lolland Kommune og VisitLolland-Falster fortsætter i øernes fælles Turisme-styregruppe efter, at vores fælles 3Ø-turismeudviklingsprojekt ender ultimo oktober 2021. Femø Beboerforening tager teten det første år, som formand for styregruppen. Formandskabet går på skift mellem øerne for et år ad gangen.

Se en video om vores afslutningskonference.

Og mere er i støbeskeen

Turisme-styregruppen vil indkalde til fællesmøde i 2022 for at følge op på samarbejdet mellem øerne og give en status på de tiltag, der arbejdes på. Fx er det forventningen at gennemføre en fælles gastro-event i foråret 2022. Der er derudover behov for hele tiden af udvikle den fælles branding.

 

I er altid velkommen til at kontakte os med idéer eller spørgsmål.

 

Med venlige hilsner
Turisme-styregruppen

Inge-Lise Bisted, formand, Turisme-styregruppen samt formand Femø Beboerforening, bistedjacobsen@gmail.com

Anne-Grethe Laursen, formand, Fejøforeningen, gammelkjaer@gmail.com

Marianne Thomsen, formand, Askø-Lilleø Beboerforening, marianne2ms1@outlook.dk