Besøg den 4. august af Bedømmelseskomiteen for Årets Landsby

Fejø er som bekendt en af de 3 kandidater til at blive Årets Landsby, og vi har i dag haft besøg af medlemmerne af bedømmelseskomiteen.

Temaet er den samarbejdende landsby og fokus er bl.a. på bosætning og arbejdspladser. Ildsjæle, samarbejde og konkrete resultater kendetegner det lokalsamfund, der ender med at løbe med prisen som Årets Landsby 2018. Er det lykkedes at vende afvikling til udvikling?

På Fejø havde vi lagt et fint program som gæsterne skulle præsenteres for i løbet af dagen, og alt gik som planlagt. Alle, som havde påtaget sig en opgave, havde lagt flot arbejde i at præsentere Fejø med engagement.

Det var en glæde at opleve, hvor stolte vi med rette kan være af vores ø, med alle dens menneskelige ressourcer. Dagens indlæg viste, hvad vi kan på Fejø, og det viste også, at det vi gør, udover at være til gavn lokalt, også kan komme til gavn uden for øen.

Omdrejningspunktet for ansøgningen var det frivillige arbejde som er gjort i forbindelse med Fejø Børne- og Kulturhus, så derfor startede vi på skolen. Her fik komiteen en rigtig god redegørelse for skolens bevarelse og om livet i børnehus, skolen og kulturhuset.

Efterfølgende blev de præsenteret for øens bosætningsinitiativer, hvor Connie fortalte om sit frivillige arbejde med bosætning – en uvurderlig støtte til at få potentielt nye borgere til at finde et hus til salg på øen. Øens mange driftige virksomheder blev også fremhævet, og Henrik fortalte om opgaverne som købmand på en lille ø. Fejøs mange foreninger og forskellige frivillige initiativer blev også nævnt, og på havnen hørte vi om det frivillige arbejde omkring drivkvaserne og pæreskudesejladsen.

Her efter var der frokost i Møllen, hvor Fejøforeningens bestyrelse deltog og snakken giv livligt.

Om eftermiddagen havde komiteen inviteret øens beboere til fællesmøde med kaffe/kage i Møllen, hvor rigtig mange dukkede op – På trods af en pludselige stor regnbyge, der omend den var meget velkommen var lidt uheldig med timeingen. Under fællesmødet blev der holdt 4 oplæg, som kan læses her under (sammen med den oprindelige ansøgning). Her efter sluttede arrangementet, og komiteen vendte hjemad for at votere om den endelige afgørelse.

Vi på øen kunne ikke have gjort det bedre, og hvis Fejø ikke vinder, så kan vi stadig forvisse os om, at vi har rigtig, rigtig meget at være stolte af.

Vinderen bliver kåret i løbet af den kommende uge og vinder Fejø offentliggøres det naturligvis her på hjemmesiden

Årets Landsby intro (Ann-Mai Hansen)

Årets landsby (Anne Molony)

Oplæg til Bedømmelseskomiteens (Kirsten Sydendal)

Oplæg årets landsby (Christina Brydegaard)

Ansøgning Årets Landsby 2018 – Fejø