Som du kan læse i Idekatalog-fra-Webm-app-og-alt-det-det-andet…… holdt vi på Fejø fredag den 12. august et visionsværksted om vore medier.

Vi har trykte medier, digitale medier, medier vendt mod os selv som øboere og medier vendt mod forskellige grupper af mennesker i vores omverden: potentielle nye fejøboere, turister og andre med kærlighed til Fejø – samt ikke mindst vores omverden generelt, som kan hente stor inspiration til, hvordan mennesker kan få deres lokalsamfund til at leve og udvikle sig.

Og vi har ikke mindst en levende hverdag med masser af arrangementer og events – og det er omtalen af dette levede liv der skaber vores dynamik indadtil og interesse for os udadtil.

Vidste du, at Fejø har haft en tilflytning på 30 personer gennem det sidste år?  Og antallet af børn i skole og dagtilbud er steget fra 11 til 17?  Hallo, det er da bare godt gået!