Måske har du allerede hørt om det, eller set at der foregår ting og sager ved færgehavnen på Fejø, men nu sker det i hvert fald for alvor: Et spændende nyt aktivitetsområde på Vesterby Havn, med legeredskaber, udendørs fitness, grill, borde og bænke er meget snart helt færdigt.

Der er Fejøforeningen som over længere tid har arbejdet med at realisere det nye aktivitetsområde. Området kommer til at hænge sammen med det lille gule Velkomsthus (den gamle vejerbod), som i samme omgang er blevet sat i stand. Fremover kan besøgende på havnen således slippe børn og barnlige sjæle fri på aktivitetsområdet, mens man i Velkomsthuset finder informationer om alt hvad der er værd af vide om Fejø.

Tilsammen skal Velkomsthuset og det nye aktivitetsområde være med til at byde alle velkommen til Fejø, så man omgående mærker liv og stemning, og føler sig som en del af øen. 

 “Området ved færgehavnen har hidtil været et lidt stille og øde sted, som folk hurtigt passerede i deres færd videre rundt på øen. Men nu er planen, at vi får en lille oase, af folk der hygger sig med picnickurv, træner eller nyder en kop kaffe mens de venter på færgen og ungerne leger,” fortæller Christina Brydegaard som har stået for projektet.
Projektet har været et par år undervejs, og derfor vækker det også stor begejstring og glæde at arbejdet med at forvandle den gamle ubrugte og tilgroede plads bag Velkomsthuset til et aktivt og hyggeligt aktivitetsområde snart er fuldført.
“Med pladsen skaber vi en ny smuk og imødekommende ramme for fællesskabet på Fejø. Her glæder vi os til at mødes for at snakke, være aktive, lege, hygge, lave mad, spise – eller blot nyde solnedgangen sammen,” afslutter Christina Brydegaard.

Hvad skal pladsen hedde? 

”Aktivitetsområde” har været en udmærket arbejdstitel, men vi ønsker et mere kækt navn til pladsen. Fejøforeningen udskrev derfor en navnekonkurrence om hvad pladsen skal hedde. Navnet må max fylde 15 tegn inkl. mellemrum. Sidste frist for forslag var 15. juli 2020. 

Navnet vil blive afsløret i forbindelse med indvielsen og vinderen får overrakt en lille præmie.

Vil du hjælpe det hele godt i gang?

Den frivillige indsats bærer en stor del af æren for hvad Fejø er, har og kan i dag, så selvfølgelig skal der også bidrages lidt i fællesskab til den nye plads. Det er derfor håbet, at mange vil melde sig til at deltage i en eller flere arbejdsgrupper omkring projektet. Det går både hurtigere og er sjovere når man er mange sammen om tingene. Følgende arbejdsteams vil derfor blive oprettet:

  • Team-Grill: Har du altid drømt om at designe og mure en grill? Så er det nu muligt at blive en del af team-grill
  • Team-Sit: Vær med til at samle og opsætte borde og bænke, så får du lov at prøve dem som de første
  • Team-Gangiden: Vær med til at igangsætte initiativer for at pladsen bliver brugt, også på sigt. Gang i færgekøen, gang i grillen, gang i hygge og meget mere
  • Team-Fitness: Vær med til at introducere hvordan redskaberne kan bruges, lav måske et fitness-hold eller planlæg nogle intro-aftener
  • Team-Venner: Pladsens venner der sørger for let vedligehold fremadrettet og hvad der ellers måtte være af små praktiske opgaver

Lene Højer og Christina Brydegaard indkalder til møder. Men kan man bare ikke vente med at komme med på et team, så kontakt Lene Højer på lenehojer@yahoo.dk

Der vil løbende blive orienteret om projektets udvikling

Mvh. Fejøforeningen

 

Fejøforeningen har modtaget midler til aktivitetsområdet fra Lolland Kommunes Landsbypulje, Fejø-Fonden, SEAS-NVE, Erhvervsstyrelsens Landdistriktspulje, Nordea-Fonden, og LAG Småøerne med midler fra EU og Erhvervsstyrelsen til realiseringen.

Den Europæiske Landdistriktsfond for Udvikling af Landdistrikterne (ELFUL):
http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_da.htm