Læs her om Fejøs rige foreningsliv og find kontaktpersoner i hver enkelt forening eller arbejdsgruppe.

Fejøforeningens bestyrelse marts 2019

Formand: Anne-Grethe Laursen, Hjortemosevej, gammelkjaer@gmail.com – 22107220

Næstformand: Ann-Mai Hansen, Skovvej, am.postkasse@gmail.com – 27313993

Bestyrelsesmedlem: Christina Brydegaard, Storemosevej, Keld.christina@gmail.com

Bestyrelsesmedlem: Frits Mønsted, Herredsvej, frits@fejoe-feriecenter.dk – 30550350

Bestyrelsesmedlem: Kasper Tøgern, Andemosevej, murermesterfejoe@gmail.com – 23827619

Bestyrelsesmedlem: Lene Højer, Herredsvej, lenehojer@yahoo.dk

Kasserer + bestyrelsesmedlem: Vagn Kjær-Hansen, Herredsvej, kasserer@fejoe.dk

Suppleanter: Jacob Nielsen, Herredsvej, jacob@iconsultu.dk og Frank Strathe, Herredsvej, fs@strathesecurity.dk

Kontaktpersoner for aktuelle områder:

Turisme: Frits

Bosætning: Kasper & Frits

Færge og fartplan: Anne-Grethe & Vagn

Sociale arrangementer: Lene & Ann-Mai

Medier og Fejøbladet: Ann-Mai

Ældreforhold: Christina og Lene

Fejø er fin: Lene & Frits

Ø-repræsentant (danske småøer): Kasper

Øvrige aktiviteter, kontakt bestyrelsen på fejoeforeningen@fejoe.dk

Revisorer: Jan Normann Petersen & Mikael Fogh

Revisorsuppleant: Jørgen Henriksen

Ø-kontaktudvalg
Anne-Grethe Laursen, Ann-Mai Hansen og Christina Brydegaard

Fakta om Fejøforeningen

Fejøforeningen er Fejøs beboerforening, stiftet 1974.

Fejøforeningen arbejder på at repræsentere alle fejøboeres interesser og være et kulturelt samlingspunkt. Foreningen deltager i arbejdet i  Sammenslutningen af Danske Småøer  samt er tilknyttet Landsforeningen af Landsbysamfund. Sammen med beboerforeningerne på Askø og Femø driver Fejøforeningen Smålandsbloggen i forbindelse med 3-Ø-samarbejdet.

Fejøforeningen koordinerer og støtter der ud over en række undergrupper, eks. inden for medier, bosætning og turisme

Derudover er Fejøforeningen vært ved øens årlige Skt. Hans, ved juletræstændingen på Dybvig Havn og den årlige strandrensning. Sammen med Menighedsrådet og Husholdningforeningen er Fejøforeningen medarrangør af den årlige Fællesudflugt og det årlige Grundlovsmøde.

Bestyrelsen vælges hvert år ved generalforsamlingen, normalt i marts måned.

Bliv medlem af Fejøforeningen
Vi opfordrer vi dig til at blive medlem af Fejøforeningen. Som enkeltperson koster det 150 kr. årligt at være medlem af Fejøforeningen. For en husstand er prisen 200 kr. Det inkluderer at få Fejøbladet tilsendt pr. email, hvis du ikke bor på øen – eller omdelt til din postkasse, hvis du har hus på Fejø. Vil du have Fejøbladet tilsendt pr. post til en adresse udenfor Fejø, koster det 150 kr. ekstra.

Som medlem støtter du det arbejde, der gøres i Fejøforeningen. Fejø-Bladet husstandsomdeles automatisk til alle øens fastboende. Heri kan man læse sidste nyt fra foreningerne og blive orienteret om aktuelle arrangementer på øen. Fejø-Bladet udkommer 8 gange årligt, dvs. ca. hver 6. uge.

Du kan blive medlem ved at indbetale kontingentet på gironummer 6 30 83 09. Husk at angive navn og adresse i forbindelse med betalingen, plus din email. Hvis du har sommerhus/fritidshus på Fejø, vil vi også gerne kende din anden adresse. Du kan vælge at maile oplysningerne til kasserer@fejoe.dk

Fejøforeningen har mange udenøs medlemmer som får tilsendt Fejø-Bladet. På denne måde kan de følge med i hvad der rører sig på Fejø.

Fejøforeningen
4944 Fejø
Danske Bank reg. nr. 1551 konto. nr. 6308309.

Fejø Idrætsforenings bestyrelse

Formand:  Birgitte A Pedersen
Næstformand: Mikkel Hansen
Kasserer: Anne Komind
Sekretær: Katharina Fredslund
Bestyrelsesmedlem: Lene Hindsbo
Suppleanter:  Marcin Lemanczyk og Kasper Tøgern

FIF Program 2019-2020

Fakta om foreningen
Fejø Idrætsforening arbejder på frivillig basis. Udbuddet af aktiviteter afhænger af hvem der stiller op som træner og som træner har du mulighed for at få kurser hos DGI  og DBU betalt.  De sportslige aktiviteter er primært i vintersæsonen fra midt i september til slutningen af marts og vi bruger Fejø Skole´s gymnastiksal, Fejø Hallen og de udendørs arealer bag skolen.

Senest har vi haft en vintersæson med akrobatik, linedance, gymnastik, fodbold, hockey, badminton og bordtennis. Hvert forår afsluttes vintersæsonen med en festlig opvisning.

Foruden det sportslige arbejde har Fejø Idrætsforening tradition for arrangementer til jul og fastelavn og for at samarbejde med Fejø Skole og Fejø Børnehus samt mange lokale sponsorer.

Har du lyst til at høre mere om F.I.F. eller deltage i foreningens arbejde kan du sende en mail til: fif@fejoe.dk.

Kontakt: Peter 50434267

Bestyrelse

Formand Lisbet Høen-Beck 22 83 35 50
Næstformand Bente Antonsen 23 49 69 30
Sekretær Lene Frobøse, 22 43 49 67
Kasserer Hanne Frederiksen 21 29 34 65
Inge Christiansen 24 87 45 78
1. suppleant Åse Hansen
2. suppleant Hanne Boe Jensen

                               

Program 2019-20

 Dag           Dato       Oplevelse

Torsdag 22.08.19 .

Spisning hos David Jensin
Møn Is og fremvisning af malkekøerne,  Stege

Torsdag 26.09.19 .

Spisning hos Joan  Thorlin
Østergaard Vineri. Stokkemarke, rundvisning

Tirsdag 22.10.19 .

Søllested Bio med spisning og filmen
Den sidste gentleman, med Robert Redford

Torsdag 21.11.19 .

Folkekøkkenet
Julekager vi bager,  Jørgen ”Krudt” Nielsen
kommer og smager

Torsdag 16.01.20 .

Folkekøkkenet
Fælles kullinarisk madlavning med
Josephine Schymann

Fredag 21.02.20 .

Børne-og Kulturhuset
Nytårskur og tøndeslagning, gerne fest/udklædt
med spisning, sang og pakkespil

Onsdag 18.03.20 .

Børne-og Kulturhuset
Besøgsvenner med musik og sang
Der serveres kaffe, the og lagkage

Torsdag 30.04.20 .

Generalforsamling i Børne- og Kulturhuset
Der serveres kaffe og lagkage

 

Alle er velkomne til at deltage i arrangementerne, dog skal ikke medlemmer betale kr. 50 ekstra oven i arrangementets pris.

 

Nærmere oplysninger vedrørende arrangementerne kommer i Fejøbladet, købmanden og centret.

 

Til alle arrangementer på øen og Søllested Bio medbringes service.

 

Tilmelding til Inge på 24 87 45 78

Fmd. Laust Spandet Jensen

Tlf. 54 71 36 16

Klubkoordinator: Ann-Mai Hansen, tlf: 27313993

Bestyrelsen

Formand: Erik Høen-Beck tlf: 45413550/28709618

Næstformand: Inge Christiansen

Kasserer: Åse Hansen

Bestyrelsesmedlem: Anita Hansen

Bestyrelsesmedlem: Ole Norman Pedersen

Suppleant: Anne-Lisbeth Petersen

Suppleant:

Museet

I det fjerne hjørne til venstre i billedet finder du indgangen til Fejøs Lokalhistoriske arkiv og museum.  8 frivillige gør her en stor indsats for af dokumentere og bevare Fejøs lange historie.
Fejø sogn fik sit eget arkiv i 1979 og få år derefter ømuseet, i begge tilfælde baseret på lokalt initiativ og frivillig arbejdsindsats.
Åbningstid:  Hver tirsdag kl. 19 – 22.  I månederne Maj, juni, juli, august og september har vi også åbent om lørdagen kl. 14 – 17.
Se også hjemmesiden:   www.fejoelokalarkiv.dk

Fejøs historie spænder over flere tusinde år, og arkivet og museet fortæller herom gennem redskaber fra såvel stenalderen som senere tider, dokumenter, bøger, tegninger, fotografier, modeller, legetøj og meget andet.

Fejø Børne- og Kulturhus ( kaldet Fejø skole), rummer øens skole & SFO, samt dagtilbud for børn under skolealderen. Skole og SFO drives på Fejø af Horslunde Realskole, medens Fejø Børne- og Kulturhus selv driver dagtilbuddet. Endelig stiller Fejø Børne- og Kulturhus lokaler til rådighed for øens mange foreninger og øvrige aktiviteter. Vi modtager et årligt driftstilskud til bygningerne af Lolland Kommune, herudover er frivillige kræfter en bærende del af vores eksistens. I øvrigt henvises til vores hjemmeside www.FBKH.dk, samt løbende opdatering på facebook.

C/O Formand Niels Sloth Larsen, Storemosevej 115, 4944 Fejø, Tlf. 40293288

Fmd. Bente Bruun Nielsen
Tlf. 54 71 31 78

I løbet af sommeren 2017 er Møllen åben for besøgende takket være en frivillig indsats fra “Møllepigerne” på øen.

På de dage, hvor Møllen er åben, serveres der kaffe og lagkage.

Alle åbningsdage kan der købes lokale varer i Møllebutikken.

Åbningstider og program for dage med særligt indhold kan ses på tavlen ved Møllen.

Åbningstiden for Møllen er kl. 13.30 – 16.30, hvis ikke andet er anført.

April 1. påskedag den 16. april kl. 13.30 – 16.30
Maj Den 20. maj er Turismens Dag med særligt program, åbent kl. 11–16.30
Juni Pinselørdag og -søndag den 3. – 4. juni kl. 13.30 – 16.30
Søndag den 18. juni er Dansk Mølledag med særligt program kl. 11-16.30
Hver lørdag og søndag
Juli Hver dag i ugen, dog ikke mandag
Den 22. juli holdes Møllens fødselsdagsfest med særligt program
August Hver dag til og med den 6. august, dog ikke mandag
Hver lørdag og søndag
Ordinær åbningstid er kl. 13.30 – 16.30, hvis ikke andet er nævnt.
Sidste åbningsdag er søndag den 27. august.

Fejø Mølle har altid åben for grupper efter aftale. Telefon 2426 3503.

Fejø Mølle Cykeludlejning

Cykler kan lejes i Vesterby Havn og i Dybvig Havn.
Betaling ved kasserne opsat i de to havne.
50 kr. pr. dag eller 25 kr. pr. time.
Overskuddet tilfalder Fejø Mølle.

Kontakt Preben på 61605899.

Lidt historie
Fejø Mølle blev oprindelig opført i Briget i Nørreherred i 1858. I 1905 blev møllen nedtaget og flyttet til en mere central placering i Østerby, nærmere bestemt Herredsvej 278A, 4944  Fejø.

Møllen fremstår i dag i fuld driftsmæssig stand som historisk mindesmærke og turistattraktion.
Møllen er til rådighed for lokalhistorisk undervisning og er salgslokale for lokalt producerede fødevarer.

Se mere om Fejø Mølles historie og genopbygning på http://www.fejoemoelle.dk.

Medlemskab i Fejø Møllelaug:
Som medlemmer kan optages personer, foreninger, firmaer og selskaber med interesse i Fejø Mølles bevarelse. Det koster 100,- om året.
Du kan tilmelde dig i Møllen (se åbningstider) eller ved indbetaling til vor bankkonto.
Bankkonto nr. er 0689-000-09-19012.

Fmd. Jørgen Andersen
Tlf. 54 71 35 35

Formand Bjarne Jakobsen

Tlf 23363784
E-mail: bogl1fejoe@yahoo.dk

Fejø Kammermusikforening

Arrangerer koncerter samt Fejøs Festival hver sommer på Fejø.

Formand: Minna Raabo Larsen, Brigetvej 6, 4944 Fejø, Telefon: 21 13 56 59

Se mere på hjemmesiden: www.fejoesfestival.dk

“Fejø Amatørscene
Foreningen laver revy på skolen om foråret i de lige årstal, og dilettant teater i de ulige år.
Det hele er baseret på frivillige fra øen, så bare mød op, store og små, når vi efterlyser medvirkende og tekstforfattere!
Formand: John Larsen, Brigetvej 6, tlf: 29259844

Your Content Goes Here

Den Helbredende Have på Fejø er en 600m2 store urtehave, hvor der samles over 200 forskellige arter af planter, der har en sundhedsfremmende virkning. Målet med haven er, at vi bevare videnen, om hvordan disse planter kan bruges, for at forebygge sygdom og fremme vores sundhed- sådan så at denne viden ikke går tabt.

Interessere du dig for medicinske planter? Så har du måske lyst til at være med. Vi holder løbende kurser og foredrag hvor man kan får praktiske erfaring med at bruge planterne i hverdagen. Vi lave creme, urte-salte, tinkture m.m.

Haven er også vært for den årlig tilbagevendende Permakultur og Mindfulness Retreat. Måske kender du nogen som kunne får gavn af at komme ud i naturen og praktisere meditation og mindfulness på vores smukke ø.

Udover vores planlagte begivenheder, er haven åben for publikum fra 1. maj til 1. oktober.

(På hverdage kl 9 – 17.30) og der er fri adgang til Haven.

I informationshytten findes frisklavet te af havens urter, som man frit kan nyde.

Får du besøg af venner og familie, så er det et oplagt besøgsmål- hvor man er velkommen til at nyde sin madpakke eller lignende ved bordene i Haven.

KONTAKT
Foreningen Den Helbredende Have på Fejø
Storemosevej 32
4944  Fejø
Anne Moloney, (formand) mail anne(at)helbredendehave.dk, tlf 60834944
Lene Støvring, (sekretær),  mail lene(at)helbredendehave.dk 20184944
Kontakt os, når du ønsker rundvisning i Haven eller ½ eller 1 dages arrangementer.
Kontakt os for overnatningsmuligheder.
Den Helbredende Have på Fejø drives foreningen “Den Helbredende Have på Fejø”, stiftet januar 2012.
Du kan melde dig ind i foreningen ved at indbetale kr. 150,- på foreningens konto 8401 1168709. Angiv tydeligt navn og mailadresse. Når du melder dig ind modtager du 3 planter fra Haven efter eget valg – eller tilsvarende produkter, det aftaler vi. CVR:  34160759

Your Content Goes Here

Udover de enkelte foreninger og klubber findes der også et hav af aktive arbejdsgrupper på Fejø, hvoraf nogle er forankret i foreninger, mens andre fungerer selvstændigt.

Busture og events:

Anne Vinter
The Healing Garden
Ecovillage Fejø
moloney@fejoe.dk

Bosætningsambassadør: Christina Brydegaard, mobil: 20 67 18 25 (gerne kl 14-19), mail: Keld.christina@gmail.com

Ann-Mai Hansen, mail: am.postkasse@gmail.com / tlf.: 27 31 39 93

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Your Content Goes Here

Mangler der noget på listen eller er der nogle informationer der skal opdateres? Så skriv fluks til redaktionen