Kære medlemmer af Fejøforeningen
Som forløber for generalforsamlingen på skolen den 17. marts kl. 13 kommer Fejøforeningens bestyrelse nu med sine forslag til vedtægtsændringer.
Vi har gennemgået foreningens vedtægter for at få løst uenighederne om valgregler ved bestyrelsesvalget og Ø-kontaktudvalget. Det handler især om antallet af stemmer, hver enkelt medlem har ved disse valg.
Vi har fået at vide, at vores nuværende opløsningsparagraf kan være et problem for at få støtte fra nogle fonde, som ønsker at vores midler bliver brugt til almene og velgørende formål også i tilfælde af en opløsning. Bestyrelsen vil derfor tage den betingelse med i vores opløsningsregler, og i den forbindelse tænker vi at nævne Fejø-fonden som en naturlig modtager.
I vores arbejde med vedtægterne er vi blevet opmærksomme på en del andre bestemmelser i vedtægterne, som vi også ønsker at ændre. Derfor kommer vi med et relativt omfattende katalog over ændringer til generalforsamlingen.
For at alle kan nå sætte sig godt ind i forslagene, rundsender vi dem allerede nu. Vi har lavet tre dokumenter, som gør det lettere at finde rundt i de foreslåede vedtægtsændringer:
  1. For det første et dokument, som gennemgår ændringerne i grupper og fortæller hvad de går ud på overordnet set: Forslag til ændring af vedtægterne med begrundelser
  2. For det andet bestyrelsens samlede forslag til ændrede vedtægter: Forslag 2018 til ændrede vedtægter – det kan man paragraf for paragraf sammenligne med de gældende vedtægter: Gældende vedtægter fra 2015
  3. For det tredje de foreslåede ændringer skrevet ind i vedtægterne med understregning af det nye og overstregning af det, som foreslås slettet. Det kan gøre det lettere at se hvor ændringerne sker: Forslag til ændring af vedtægterne med rettelser markeret
Vi er godt klar over, at de mange ændringer kan virke uoverskuelige. Med opdelingen i grupper synes vi, at vi har gjort det muligt at diskutere de mange rettelser på en ordentlig og konstruktiv måde.
Hvis der er nogen som ønsker detaljer belyst, er man velkommen til at henvende sig til bestyrelsen.

Vedtægtsændringer vedrørende personvalg

Fejøforeningens generalforsamling 17. marts 2018, punkt 6 om vedtægtsændring vedr. personvalg

Vi har i bestyrelsen modtaget to henvendelser om personvalg i foreningen, nærmere bestemt vores ændringsforslag A til vedtægterne om hvor mange man kan stemme på ved personvalg.

Den ene af henvendelserne er formuleret som et ændringsforslag, men indsendt efter fristen. Den anden henvendelse har form som et brev til bestyrelsen. Henvendelserne gør sig til talsmand for hver sit synspunkt, dels at hvert medlem kun må have 1 stemme til personvalg, dels at man skal stemme på lige så mange som skal vælges.

Begge disse muligheder er nævnt af bestyrelsen i vores redegørelse for vores forslag til ændringer i foreningens vedtægter samt i tidligere kommunikation om problemstillingen. Vi finder det derfor helt naturligt, at disse to forslag også kan indgå i debatten på generalforsamlingen sammen med bestyrelsens forslag og eventuelle mellemformer.

Med andre ord regner vi med, at der vil komme mindst tre forslag til afstemning på generalforsamlingen:

  • At hvert medlem kan stemme på lige så mange, der skal vælges (som vi gjorde sidst)
  • At hvert medlem må stemme på op til halvdelen (afrundet opad) af det antal, der skal vælges (bestyrelsens udsendte forslag)
  • At hvert medlem kun må stemme på én af dem der stiller op.

Vi vil sammen med dirigenten aftale en afstemningsprocedure, der sikrer at vi på en ordentlig måde kan udvælge det forslag som kan samle den største opbakning. Se vores overvejelser her

Det forslag skal have et flertal på 2/3 af de fremmødte, stemmeberettigede medlemmer. Opnås dette kvalificerede flertal ikke, kan der ikke tilføjes et punkt om antal stemmer ved personvalg til vores vedtægter.

Hent ovenstående som pdf

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Fejøforeningen