Fejøs sejlende ambassadører

Helt op til 1950′erne foregik meget af den indenrigs fragt i Danmark til vands, og frugten fra Fejø blev fx sejlet til København med de såkaldte “pæreskuder”. Denne tradition blev taget op igen på Fejø i 1992, hvor pæreskuderne atter begyndte at sejle frisk, dansk kernefrugt – æbler, blommer og pærer – ind til københavnerne.

I 2017 var der således 25 års jubilæum på arrangementet som hvert år trækker Fejøboer til Nyhavn for at sælge frugt, og Københavnere ned til kajen for at købe frugt, alt i mens der udveksles historier om både gamle dage, og Fejøs nutidige udvikling. Det er et tilbagevende tilløbsstykke som er både sjovt for de mange fejøboere som deltager i både sejladsen til København, samt salget i Nyhavn i begyndelsen af september hvert år, og det er et kærkomment islæt for københavnere og turister i København.

Det  er Fejø Erhvervsråd, der i dag står bag pæreskudesejladsen. Pæreskuderne har for hele Danmark været en saltvandsindsprøjtning for salget af dansk kernefrugt i almindelighed og for markedsføring af Fejøfrugt i særdeleshed.

Formålet var – og er – først og fremmest at markedsføre Frisk Fejø Frugt – altså danske æbler, pærer og blommer – som kvalitativt er bedre end importeret frugt, men også at markedsføre Fejø som turistø og som et levende lokalsamfund over for potentielle tilflyttere.

Pæreskuden ligger til i Nyhavn hvert år den første lørdag i september.

Pæreskudernes historie

Pæreskudernes sejlads fra Fejø til København tog form i mellemkrigsårene, nærmere bestemt omkring 1930.

Købmand Johannes Jørgensen fra Vesterby var blandt de første på øen, der opkøbte frugt og sejlede til København og lagde til ved Børsen, først i lejet skib, siden i sin egen “Mjølner”.

Oprindelsen til navnet “pæreskude” i modsætning til “æble- eller frugtskude” kendes ikke. Man formoder at der allerede var skibe fra Tåsinge, der også dengang var kendt for sine mange frugthaver, som sejlede overvejende med æbler. Medens æbler var ret hyppige i København, så var gode pærer en mere sjælden vare, der var uhyre populær.

Pæreskuderne ophørte langsomt med at sejle til storbyen, og i hvert fald 2. verdenskrigs udbrud satte i 1940 en stopper for sejladserne, da al sejlads blev underlagt restriktioner og var farlig på grund af minefaren.

Følg med i nyhederne her på siden hvis du vil være klar på kajen, næsten gang Pæreskuden sejler til København.