Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal sendes til Fejø Møllelaugs formand Steen Blaabjerg på email steen.i.blaabjerg@gmail.com senest 2. marts 2024.

Under generalforsamlingen serveres kaffe/the og kage.

Husk at indbetale kontingentet på 100 kr. til møllens konto 0693 0919012 med angivelse af navn og email-adresse. Der kan også indbetales på Mobilepay nummer 885893.