Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Dagsorden er følgende:
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Indkomne forslag
6. Fremlæggelse af handlingsplan og budget
7. Valg af bestyrelse og suppleant
8. Valg af revisor
9. Evt.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden skriftligt i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.