Generalforsamling i Pensionistforeningen

Fejø Børne og Kulturhus Herredsvej 192, Fejø

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag samt evt. kandidater til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Inge Christiansen (fmd.)

Jagtgudstjeneste i Fejø Kirke

Fejø Kirke Kirkevej 44, Fejø

Søndag d.12.februar kl.14.00 Nakskov Jagthornblæsere deltager, og kirken er flot pyntet. Bagefter bydes der på sandwich og øl/vand i Præstegården.