Generalforsamling i Pensionistforeningen

Fejø Børne og Kulturhus Herredsvej 192, Fejø

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag samt evt. kandidater til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Inge Christiansen (fmd.)