Generalforsamling i Fejø Pensionistforening

Fejø Børne og Kulturhus Herredsvej 192, Fejø

Dagsorden iflg. vedtægterne. Forslag samt evt. kandidater til bestyrelsen skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. På bestyrelsens vegne

Nytårskur og tøndeslagning

Fejø Børne og Kulturhus Herredsvej 192, Fejø

Buffet, vand, øl og vin - pakkespil Medbring pakke til ca.kr.40 Pris pr. person kr.150 Husk at medbringe service. Kom gerne fest/udklædt.

kr.150

Generalforsamling i Arkivet

Fejø Arkiv i kælderen under skolen Herredsvej 192

Generalforsamling i Forening for Fejø sogns lokalhistoriske Arkiv og Ømuseum - Herredsvej 190 kldr. Dagsorden ifølge vedtægter. Forslag til generalforsamlingen sendes på

Generalforsamling 2022 i Fejøforeningen

Fejø Børne og Kulturhus Herredsvej 192, Fejø

Foreløbig dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Valg af stemmetællere 3. Formandens beretning og godkendelse af denne 4. Aflæggelse af

Generalforsamling i Møllelauget

Fejø Mølle Herredsvej 278, 4944 Fejø

Dagsorden iflg. vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere 3. Formandens beretning 4. Regnskab 5. Indkomne forslag