Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Dagsorden iflg. vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
8. Valg af revisor og suppleant
9. Eventuelt

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal sendes til Fejø Møllelaugs formand Jan Holger Kristensen, Herredsvej 263, 4944 Fejø, e-mail: Autentikadk@gmail.com

Vi åbner dørene for interesserede kl. 13.00, hvor der vil være mulighed for at besigtige møllen.

Under generalforsamlingen serveres kaffe/the og kage.

Vel mødt
Bestyrelsen Fejø Møllelaug

Kontingent 100 kr. kan betales på møllens konto 0693–0000919012