Indlæser Begivenheder

Dagsorden i henhold til vedtægterne.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal sendes til formanden Anne-Grethe Laursen senest den 10. marts. Benyt gerne vores email fejoeforeningen@fejoe.dk
Indkomne forslag vil blive offentliggjort på maillisten og på fejoe.dk senest 1 uge før generalforsamlingen. Direkte link fejoe.dk/gf20

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Fejøforeningen