Her er den nyeste tekst om besparelserne og hvad vi gør for at undgå dem. Fejøforeningens bestyrelse kan kontaktes på e-mail fejoeforeningen@gmail.com

Færgebesparelser uddybet nyt notat

 

Vi ønsker dialog med politikerne
Fejøforeningen har inviteret politikerne til konstruktive drøftelser omkring færgerne, og vi er naturligvis interesserede i, at færgefarten løbende udvikler sig i takt med virkeligheden omkring os.

Vi vil gøre hvad vi kan for at påvirke politikerne. Om de ændrer deres spareforslag derefter, ved vi naturligvis ikke.