Her er de nyeste tekster om besparelserne og hvad vi gør for at undgå dem. Fejøforeningens bestyrelse kan kontaktes på e-mail fejoeforeningen@gmail.com

18/9-22 har vi indsendt dette høringssvar til Lolland Kommune, hvor vi har opdateret vores argumenter.

Tidligere papirer om færgebesparelserne:

Færgebesparelser set fra Fejø

Færgebesparelser uddybet (ny version)

Fejøforeningens kommentarer til Fremtidens Færger (kommunens plan for færgedriften om nogle år – se punkt 12):
Fremtidens færger talepapir

Vi ønsker dialog med politikerne
Fejøforeningen har inviteret politikerne til konstruktive drøftelser omkring færgerne, og vi er naturligvis interesserede i, at færgefarten løbende udvikler sig i takt med virkeligheden omkring os.

Vi vil gøre hvad vi kan for at påvirke politikerne. Om de ændrer deres spareforslag derefter, ved vi naturligvis ikke.