Mandag den 18. marts 2019 kl. 19 på skolen finder Fejøforeningens årlige generalforsamling sted, og vi håber at se rigtig mange medlemmer. Indkaldelsen var i Fejøbladet nr. 1.

Vi sørger for lidt at spise og drikke efter generalforsamlingen, og vil derfor gerne have en tilmelding til bespisningen, så vi ved hvor meget vi skal købe ind. Send senest fredag den 15/3 en mail med antal personer til lenehojer@yahoo.dk eller ring til Lene på 40971150. Tag selv glas, tallerken, kniv og gaffel med.
Til selve generalforsamlingen kan du naturligvis komme uden tilmelding.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning og godkendelse af denne
4. Aflæggelse af regnskab og godkendelse af dette
5. Fastlæggelse af kontingent for 2020 (foreslås uændret)
6. Indkomne forslag (udgår da der ingen er kommet)
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
9. Valg af 1 revisor
10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt (herunder kan ikke træffes beslutninger)

Rigtig mange har allerede betalt deres kontingent for 2019 og mange tak for det. Sidste frist for at få stemmeret på generalforsamlingen er ved at indbetale kontingentet på vores konto senest torsdag den 14. marts. Har du ikke mulighed for det, kan du betale kontant ved selve generalforsamlingen. Kom i så fald i god tid.

Mere om kontingentet kan ses nederst på siden om Fejøforeningen her.

Venlig hilsen
Bestyrelsen for Fejøforeningen

 

Dokumenter til generalforsamlingen:

Revideret regnskab 2018

Bestyrelsen på valg marts 2019

Fuldmagtsblanket 2019

Vedtægter for Fejøforeningen