Generalforsamling i Fejøforeningen 17/3-2018

Generalforsamling i Fejøforeningen 17/3-2018

Her er dokumenter til generalforsamlingen lørdag den 17. marts 2018 kl. 13 på skolen

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning
4. Aflæggelse af regnskab (revideret regnskab er vedlagt)
5. Fastlæggelse af kontingent for 2018 (foreslås uændret)
6. Forslag til vedtægtsændringer (forslag vedlagt)
7. Eventuelle andre indkomne forslag (punktet udgår)
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer (se listen for alle valgene)
9. Valg af suppleanter
10. Valg af revisor
11. Valg af revisorsuppleant
12. Eventuelt

Formandens beretning

Forslag til ændring af vedtægterne

Vedrørende forslag til antallet af stemmer ved personvalg

Bestyrelsesmedlemmer, revisorer mv. og hvem som er på valg

Regnskab 2017 og budget 2018

Fuldmagtsblanket

 

Kommentarer rettes til bestyrelsen på email fejoeforeningen@fejoe.dk

2018-03-20T20:40:22+00:00