Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Vi indkalder til stiftende generalforsamling for tøjrpælelauget lørdag den 24. november 2018 kl. 13-15 på skolen. Alle som ejer grunde i Østerby med matrikelnummer fra 4 til 54 kan deltage. Hvis man ikke kan komme, er man velkommen til at give sin mening til kende til fejoeforeningen@fejoe.dk. Man kan også give fuldmagt til en anden grundejer der deltager. En formel indkaldelse kommer senere.

Matrikelkortet fra 1880 viser tydeligt det gamle fællesareal. Der er siden frastykket et par grunde i den nordlige ende og byttet noget areal til mod vest.

Uddybende forklaring:
Fejøforeningen afholdt søndag den 26. august et sonderende møde om tøjrpælearealet i Dybvig havn. Arealet er gammelt fællesareal fra den tidlige Dybvig havn og lå lige ved vandkanten. Arealet blev brugt som skibs- og ladeplads, hvilket betyder at der givetvis er masser af gammel forurening med tjære og andet. I dag ligger Cafe Dybvig, den nye petanquebane og den gamle legeplads på arealet. Havnevejen og den gamle vejerbod lægger beslag på det sydøstlige hjørne af arealet. Og et skur til møllecykler er på vej.
Problemet er at ejerforholdet til arealet er uklart. Det fremgår af en gammel tingbog, at det ejes af ejerne af matiklerne 4-54 i Østerby som fællesareal. De matrikler er sidenhen udstykket flittigt, så der i dag er omkring 290 formelle medejere af arealet. For at håndtere det ejerskab på en fornuftig måde, tænker Fejøforeningens bestyrelse at etablere et tøjrpælelaug, som kan holde en generalforsamling og vælge en bestyrelse til at repræsentere ejerne.
Meningen er at tøjrpælelauget kan forvalte arealet til gavn for det nutidige fællesskab. I dag har vi helt andre behov end i 1800-tallet.
På mødet 26/8 deltog 11 medejere af tøjrpælearealet, og der var en god debat om problemstillingerne. Der var klart stemning for at stifte et tøjrpælelaug. En del grundejere fra Østerby havde også inden mødet tilkendegivet at de støtter det, så det vil Fejøforeningens bestyrelse gå videre med.