Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Kære Fejøboer og andre brugere af Fejø Børne- og Kulturhus.

Søndag den 3. februar kl. 10:00 afholder vi et informations- og debatmøde på skolen om den forestående renovering af det gamle skolekøkken.

Vi har nu igennem 1 1⁄2 år arbejdet på, og søgt fondsmidler under arbejdstitlen: ”Folkekøkken i Fejø Børne- og Kulturhus”. Dette skal forstås som et køkken til Fejøboerne. En gennemgriben- de renovering af køkkenet åbner mulighed for at udnytte lokalerne bedre end de er nu, og måske også putte nogle andre funktioner ind i køkkenet. Yderligere er der søgt midler til nogle bedre overnatningsfaciliteter end de 25 madrasser på gulvet, som vi råder over nu, når skoleklasser eller andre overnatter på skolen.

Bestyrelsen skal prioritere de mange krav og ønsker til et nyt køkken, og til det vil vi gerne have brugernes input.
Det hele drejer sig om at få flere muligheder og aktiviteter på skolen, flere indbyggere, flere børn, flere turister og mere omsætning hos øens erhvervsdrivende.

Vel mødt.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Fejø Børne- og Kulturhus.