Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.
Kære alle
Fejøforeningen inviterer nye tilflyttere, folk der har boet her længere tid, samt andre med tilknytning Fejø til “HVEM-ER-VI-SNAK”.
Sæt allerede nu kryds i kalenderen onsdag den 3. april.
Det foregår på Fejø Børne- og kulturhus.
Fra klokken 16:30 er der mulighed for opstilling af snakke-stande.
Man kan sætte et lille bord op, en bod, lægge informationsmateriale frem, hænge et banner op,
sætte en ting frem, der viser hvad man gerne vil snakke om osv.
Medbring selv det du skal bruge.
Vi håber at der vil være stande af alle mulige slags, hvor tilflyttere og alle andre har lyst til at fortælle:
“Hvem er vi”, foreninger, emner, hobby, håndværk, virksomheder, arrangementer mm.
Klokken 17:30 anretter vi et let måltid. 18:45-20:00 går vi rundt til standene og snakker med hinanden.
Af hensyn til traktmentet modtager vi gerne tilmeldinger
Dette skriv fik vi desværre ikke sendt ind til Fejøbladet
– så SNAK gerne med hinanden og sørg for at denne invitation kommer rundt til alle. Tak:-)
Venlig hilsen
Lene Højer og Christina Brydegaard
Fejøforeningen
Tilmelding til:
Lene: tlf: 40 97 11 50 eller mail: lenehojer@yahoo.dk