Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Fejø Møllelaug – generalforsamling 2020

Fejø Møllelaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling. Generalforsamlingen afholdes lørdag d 28. marts 2020 kl.14 i Fejø Mølle.

Dagsorden iflg. vedtægterne:

1. Valg af dirigent

2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere

3. Formandens beretning

4. Regnskab

5. Indkomne forlag

6. Fastsættelse af kontingent

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Valg af revisorer og suppleant

9. Eventuelt.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til Fejø Møllelaugs formand Katharina Fredslund Jacobsen på mail katharinafred@outlook.dk senest d. 14.marts

Dørene åbnes for interesserede kl. 13. Der vil være mulighed for at besigtige møllen og for at købe ”Møllekage” og hjemmebagt rugbrød.

Under generalforsamlingen serveres kaffe og kage.

Vel mødt

Fejø Møllelaug

Bestyrelsen

Kontingentet er 100 kr. Der kan betales på bank reg nr. 0693 konto nr. 0002970686.