Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

FEJØ MØLLELAUGS GENERALFORSAMLING 2019

Fejø Møllelaug indkalder hermed til ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen afholdes lørdag den 23. marts 2019 kl. 14.00 i Fejø Mølle

Dagsorden ifølge vedtægterne:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af protokolfører og 2 stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Regnskab.
  5. Indkomne forslag.
  6. Fastsættelse af kontingent.
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
  8. Valg af revisorer og suppleant.
  9. Eventuelt.

Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes til Fejø Mølles formand, Preben Askov Jensen, Herresvej 36, 4944 Fejø, eller på e-mail til: postmanden@mail.dk.

Forslaget skal være formanden i hænde senest den lørdag den 9. marts 2019.

Dørene åbnes for interesserede kl. 13.00. Der vil være mulighed for at besigtige møllen, for at købe hjemmebagt rugbrød og ”Møllekage”

Under generalforsamlingen serveres kaffe og kage.

 

Vel mødt.

Fejø Møllelaug.

Bestyrelsen.

 

Kontingentet kan indbetales på møllens konto; reg.nr. 0693 konto 0000919012.