Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Idrætsforeningens ordinære generalforsamling afholdes onsdag d. 4. marts kl. 19.00 på skolen.

I år er Anne Komind og Lene Hindsbo på valg, og vi forventer i skrivende stund at begge genopstiller. Sidste år blev Mikkel Hansen, Katharina Fredslund og Birgitte Pedersen valgt til bestyrelsen, og de er derfor først på valg i 2021. Kasper Tøgern og Marcin Lemanczyk er suppleanter til bestyrelsen. Charlotte Skoú og Thomas Nielsen er foreningens revisorer. Både suppleanter og revisorer vælges for et år ad gangen.

Personer med gode ideer og frisk energi er altid velkomne. Mød op og hør om idrætsforeningens arbejde og byd ind med gode forslag.

Vi holder 4-6 bestyrelsesmøder om året, mindre opgaver klares med mails. Vi holder møder med trænerne i august i forbindelse med planlægning af vinterens program. Programmet skal være klar i begyndelsen af september. Der holdes møde i november-december for at planlægge årets julefest og planlægning af fastelavn, generalforsamling og opvisning/aktivitetsdag klares ved et par møder i februar-marts. Bestyrelsens medlemmer må forvente at være med til både planlægning og den praktiske gennemførelse af FIF’s fællesarrangementer.