Indlæser Begivenheder
Denne begivenhed er allerede afholdt.

Foreløbig dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Valg af stemmetællere
3. Formandens beretning og godkendelse af denne
4. Aflæggelse af regnskab og godkendelse af dette
5. Fastlæggelse af kontingent for 2023
6. Indkomne forslag
7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
8. Valg af 2 suppleanter
9. Valg af 1 revisor
10. Valg af 1 revisorsuppleant
11. Eventuelt

Læs mere på fejoe.dk/gf22 fra midten af februar