Indlæser Begivenheder

Inden mødet har arbejdsgrupperne om Færgefartens økonomi og om Sejlplan og ruter holdt sine opstartsmøder og kan informere om status for arbejdet og modtage input.
På borgermødet vil vi også dele viden om elfærger og færger med andre drivmidler og diskutere åbent hvilke fremtidsmuligheder vi kan se.
Hvis nogle er forhindret i at deltage, er I velkommen til at sende informationer og kommentarer til fejoeforeningen@gmail.com